De almene tilbud

Til langt de fleste af vore aktivitetstilbud kræves ingen visitation. Tilbud om deltagelse i særlige grupper, eksempelvis fysisk træning vil bero på en faglig vurdering, som foretages af medarbejderne i teamet.

Ønsker du at deltage, kontakter du blot medarbejderne i det team, det drejer sig om.

De visiterede tilbud

Aktivitet og Udvikling har to centre, hvor borgerne skal visiteres til.

Æblegården
Kildevænget 26, 8800 Viborg

Visiteret dagtilbud i Team Møldrup/Tjele
Plejecenter Højvangen, Højen 1, 8830 Tjele


Hvis man ønsker at benytte disse tilbud, kan man kontakte Visitation Sundhed og Omsorg eller Demenscenter Viborg. Man er selvfølgelig også velkommen til at rette henvendelse til medarbejderne de enkelte steder, som så kan hjælpe med den videre proces.

Kontakt Visitation Sundhed og Omsorg

Tlf. 87 87 61 00


Telefontid
Mandag - tirsdag fra kl. 09.00 - 12.00
Onsdag fra kl. 13.00 - 14.00
Torsdag - fredag fra kl. 09.00 - 12.00

Kørsel til aktiviteter

Er man ikke i stand til at transportere sig selv på grund af fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser, kan der visiteres til en kørselsordning. Det er dog en forudsætning, at man ikke er bevilget en bil eller et elkøretøj.

De enkelte teams kan oplyse nærmere om kriterier for optagelse i kørselsordning. Kørslen varetages af busselskaber og der er egenbetaling efter gældende regler. Visitation til kørselsordning foretages af de enkelte teams.

Såfremt man ikke opfylder kriterierne for at blive visiteret til kørselsordningen, er der andre kørselsmuligheder der evt. kan benyttes, eksempelvis FLEX kørsel. Se mulighederne for kørsel her.