I Team Møldrup/Tjele tilbyder vi aktiviteter i samvær med andre borgere i et venligt og rart miljø, hvor man føler sig set, hørt og anerkendt. 

Har du lyst til at være en del af fællesskabet og vedligeholde dine fysiske og mentale funktioner? Vi kan tilbyde: samværsgruppe (snak, spil og quiz), mandegruppe, kurveflet, håndarbejde (vævning, strik, kortfremstilling, beton m.m.), sæsonbetonede aktiviteter og stolegymnastik. 

Vi har desuden fokus på vedligeholdelsestræning, for at bevare de færdigheder, der er opnået efter afsluttet træningsforløb hos fysioterapeut. Der trænes efter individuelle træningsprogrammer udarbejdet af fysioterapeuten. 

Vi arbejder med at styrke netværk og forebygge ensomhed. Vi hjælper den enkelte borger med at holde sig aktiv så længe som mulig i et meningsfuldt samvær med andre. 

For at tilgodese rehabilitering og sundhedsfremme for den enkelte borger, samarbejder vi med andre involverede faggrupper, som kan henvise til vores tilbud: 

  • Visitationen
  • Træningsenheden
  •  Hjemmeplejen
  • Sygeplejersker
  • Forebyggende medarbejdere
  • Hørevejledere

Som borger kan du også selv henvende dig. Vi vurderer i fællesskab, hvilke aktivitet, vi kan tilbyde. 

Vi har særligt fokus på visiterede tilbud og rehabilitering.

Team Møldrup/Tjele

Vores team består af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ergoterapeuter og beskæftigelsesvejledere. I perioder har vi elever fra Social- og Sundhedsskolen.  

Visiterede tilbud

§84 er et dag- og aktivitetstilbud i Ørum Dagcenter, hvortil borgerne skal visiteres.

Vi har åben mandag - torsdag kl. 9.30-15.30.

Det er for borgere med et udvidet behov for støtte og/eller hvis ægtefælle eller anden nærtstående har brug for aflastning i dagtimerne eller hvis indsatsen vil kunne understøtte, at borgeren længst mulig kan forblive i egen bolig. 

Gennem ugen tilbydes en række varierede og meningsfyldte aktiviteter, som tager udgangspunkt i borgerens ønsker, ressourcer og behov. 

Hvis du ønsker at benytte dette tilbud, kan du kontakte Visitation Sundhed og Omsorg eller Demenscenter Viborg. Du er selvfølgelig også velkommen til at rette henvendelse til aktivitetspersonalet, som kan hjælpe med videre proces. 

Ørum Dagcenter
Højen 1, 8830 Tjele
Tlf.: 87 87 63 52

Her finder du os

Du finder os i Ørum, Vammen og Møldrup