Har du lyst til at være aktiv i samvær med andre, er der rig mulighed for det her i Team Møldrup/Tjele.

For tiden er der mulighed for at deltage i kreative grupper, mandegruppe, motion, siddedans, banko, sang og arrangementer, hvor der er aktivitetspersonale tilknyttet.

Vi har på centrene tilknyttet frivillige, som ud over at støtte op om vores arbejde, tilbyder arrangementer på egen hånd.

Sådan arbejder vi:

  • Vi arbejder ud fra værdiordene nærvær, samvær og mestring
  • Vi arbejder ud fra principperne i Kommunen 3,0 (Aktivt medborgerskab)
  • Vi arbejder med at styrke netværk og dermed forebygge ensomhed
  • Vi understøtter, at den enkelte holder sig aktiv så længe som muligt i et meningsfuldt samvær med andre
Vi har særligt fokus på visiterede tilbud og vedligeholdelsestræning.

Team Møldrup/Tjele

Vi har en faglig baggrund som:
Social- og sundhedsassistenter, Social- og sundhedshjælpere, ergoterapeuter og beskæftigelsesvejledere.

Brænder du for at gøre en forskel for vores borgere her i Team Møldrup/Tjele, og har du lyst til at være frivillig, er der mange muligheder.

Der er et tæt samarbejde mellem aktivitetspersonalet og de mange frivillige.

Som frivillig kan man deltage i følgende foreninger:

  • Højvangens venner
  • Pensionistgårdens venner
  • Støttekredsen Toftegården

Der er også mulighed for at indgå i et samarbejde med Aktivitet og Udvikling, Team Møldrup/Tjele.

I foreningerne mødes man hver ½ år eller 1 gang årligt, hvor man melder sig til de forskellige opgaver, som f.eks. støtte til banko, søndagscafe, tøjsalg, fester eller udflugter.

Man deltager, i det omfang man ønsker.

Er det noget for dig, så kontakt os på vores telefon: 87 87 63 52.

Visiterede tilbud

§84 er et dagtilbud på Højvangen i Ørum, hvortil borgerne skal visiteres.

Hvis man ønsker at benytte dette tilbud, kan man kontakte Visitation Sundhed og Omsorg eller Demenscenter Viborg. Man er selvfølgelig også velkommen til at rette henvendelse til aktivitetspersonalet, som så kan hjælpe med den videre proces.

Vi tilbyder dagaflastning til ægtefælle eller en nær pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og hvis indsatsen vil kunne understøtte, at borgeren kan forblive i egen bolig.

Ørum Dagcenter
Højen 1, 8830 Tjele
Tlf. 87 87 63 52

Vi har åben mandag - torsdag fra kl. 9.30 til kl. 15.30.

Vedligeholdelsestræning

Vi har fokus på vedligeholdelsestræning for at bevare de færdigheder, der er opnået efter afsluttet træningsforløb hos terapeuten. Der trænes efter individuelle træningsprogrammer udarbejdet af terapeuten.

Vedligeholdelsestræningen tilbydes i motionscenter på:

Ørum Dagcenter
Højen 1, 8830 Tjele

Aktiviteten Møldrup
Nygade 2, 9632 Møldrup

Her finder du os

Du finder os i Ørum, Vammen og Møldrup