I Team Karup/Fjends har vi to aktivitetscentre - Frederiks Dagcenter og lokaler på Birkegården i Stoholm.

Begge steder er der aktiviteter hver mandag til fredag, hvor indholdet er med fokus på borgernes ressourcer og interesser.

Aktiviteterne tilrettelægges, så der opnås meningsfuldhed. Vi tager udgangspunkt i det, der betyder noget for den enkelte borger. Derfor er vi i tæt dialog med alle, som kommer hos os.

Foruden de personaletilrettelagte aktiviteter, er der mange aktiviteter og arrangementer, som er ledet af frivillige. Der er et tæt samarbejde mellem personalet og de frivillige.

Vi har et tæt tværfagligt samarbejde med mange faggrupper som fx forebyggende medarbejdere, hjemmeplejen, sygeplejersker, hørevejleder, fysio- og ergoterapeuter, pædagoger, demenskonsulenter og mange flere. Vi arbejder desuden tæt sammen med det øvrige aktivitetspersonale i kommunen.

Vi er alle medvirkende til at uddanne Social- og Sundhedsassistenter.

Sådan arbejder vi:

 • Vi har fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Vi arbejder med aktivt medborgerskab
 • Vi arbejder med at skabe og styrke netværk
 • Vi har fokus på teknologi
 • Vi tager udgangspunkt i, hvad der er meningsfuldt for hver enkelt borger
 • Vi er opsøgende og har en høj faglighed
 • Vi har fokus på trivsel og det gode arbejdsmiljø
Vi har særligt fokus på teknologi og følger med i udviklingen.

Team Karup/Fjends

I Team Karup/Fjends har vi tværfaglig baggrunde som pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeut og beskæftigelsesvejleder.

I begge aktivitetscentre er der tilknyttet en gruppe frivillige, som gør en stor indsats i samarbejde med aktivitetspersonalet.

Brænder du også for at gøre en forskel for andre, og har du lyst til at være frivillig, er der flere muligheder:

 • Du kan, evt. sammen med andre, have én eller flere selvstændige grupper
 • Du kan hjælpe ved personalestyrede aktiviteter
 • Særligt for Stoholm: være en del af Vennekredsen
 • Særligt for Frederiks: være en del af Caféudvalget eller Centerrådet

Du kan være frivillig, når det passer ind i din kalender – både dag, aften og weekend. Du vælger selv hvor meget tid, du ønsker at bruge som frivillig.

Kontakt os

Er det noget for dig, er du meget velkommen til at aflægge os et besøg eller kontakte os på telefon og tale med os om dine ønsker og idéer.

Stoholm: 87 87 64 47

Frederiks: 87 87 64 10

Vi følger med på det teknologiske område

Velfærdsteknologien er i rivende udvikling i disse år. Og vi ser, hvordan teknologien vinder mere og mere ind, også på ældreområdet. Både de velfærdsteknologiske løsninger, men også hverdagsteknologien for den enkelte.

Vi er opsøgende i forhold til viden og arbejder aktivt med det. Det er en del af vores målsætning at gøre teknologien tilgængelig, håndterbar og meningsfuld for den enkelte.

Vi bruger det både i grupper, der er målrettet teknologi, men også løbende, hvor det giver mening.

Teknologicafé

Flere og flere borgere får egen velfærdsteknologi i form af smartphones, tablets og bærbare PC’er.

Der er i perioder efterspørgsel på hjælp til disse – både til opsætning og til brug – men hvor behovet ikke er en decideret undervisning.

Vi har derfor ind imellem teknologicaféer, som skaber rammer for at borgerne kan hjælpe hinanden og hvor der er personale at spørge til råds.

Moto Tiles

Moto Tiles kaldes også for dansefliser og er store interaktive puslespilsbrikker, som lægges i et mønster på gulvet. De er forbundne med en lille skærm, hvorpå der kan vælges forskellige spil.

De store puslespilsbrikker lyser op i forskellige farver og alt efter, hvilket spil, der vælges, skal der trædes på brikkerne i et bestemt mønster eller når en bestemt farve lyser op.

Det er et godt træningsredskab. Ved Moto Tiles opnår borgeren hurtigt forbedringer på både styrke, koordination, udholdenhed og ikke mindst balancen.

Mange borgere har været på Moto Tiles-forløb og vi er imponerede over resultaterne. Der er store forbedringer at se på alle parametre. Flere borgere har endda oplevet en forbedring så stor, at de ikke længere har brug for deres hjælpemiddel, såsom rollator og firepunktstok.

Vi ser også flere, som efter et forløb er blevet mere trygge og har mere mod til at bevæge sig rundt.

Vitamind

VitaMind er en 55” interaktiv skærm, som bliver aktiveret ved berøring. Den indeholder forskellige spil, quiz, sang og musik, træningsvideoer og meget mere.

Skærmen kan også bruges som fremviser og vi kan bruge internet på skærmen med de muligheder, der findes.

Med VitaMind kan vi lave spil med vores egne fotos. Det skaber en større sammenhæng for borgerne og det gør aktiviteten med skærmen mere relaterbar til vores andre aktiviteter – kort sagt: der skabes helhed.

Spillene er målrettet kognitiv, sansemæssig og motorisk stimulering og træning samt afspænding.

Der er mulighed for at bruge både sin paratviden, sin reaktionsevne og sin hukommelse. Ydermere kan der laves træningsforløb for den enkelte borger og for grupper.

VitaMind har en positiv effekt på udvikling af borgernes kognitive og motoriske egenskaber. Den skærper borgernes sanser og aktiverer dem, og står til fri afbenyttelse for borgerne.

VitaMind skaber grundlaget for socialt samvær imellem borgene og personalet, da flere kan interagere med den store berøringsflade på samme tid.

En talemåde siger, at ”vi holder ikke op med at lege, fordi vi bliver gamle – vi bliver gamle, fordi vi holder op med at lege”. Det ser vi, når vi har skærmen fremme. Vi oplever en motivation til både leg og bevægelse, når spillene kører på skærmen, og der er lys i borgernes øjne. Vi får rørt lattermusklerne hver eneste gang.

iPad

Ind i mellem har vi i Team Karup/Fjends også arbejdet med tablet/iPad. Vi tilbyder, når der er behov for det, et undervisningsforløb til borgere, der ikke kan følge et aftenskoleforløb.

Vi underviser i de helt basale funktioner, så borgerne lærer at benytte en tablet/Ipad, så den bliver et kognitivt, fysisk og/eller praktisk hverdagshjælpemiddel. Vi har udarbejdet et undervisningsmateriale, og arbejder primært ud fra den enkelte borgers kunnen og interesser.

Vi hjælper med at finde de apps, der understøtter det, borgeren har lyst til at bruge sin skærm til. Vores formål er at støtte borgeren i brugen af en tablet, så nysgerrighed og lyst til at lære fastholdes.

Vi arbejder sammen med borgeren om at opsætte skærmen, så den giver den enkelte størst muligt udbytte.

VR-briller

VR-briller er vores seneste nye tiltag. De kan bruges både til det legende træningsrum, til reminiscens og som et trygt rum hvori der kan opleves helt andre verdener, end dem, borgeren er vant til.

Her finder du os

Du finder os i Stoholm og Frederiks.