Vi lægger stor vægt på det sociale samvær mellem mennesker, hvor forskelligheden kan inspirere og medvirke til at skabe en hyggelig og tryg atmosfære. Venskaber og relationer opstår, når vi mødes over kaffen, motionen, sangen, stemningen i haven, kortspillet eller de praktiske gøremål.

Vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov, ressourcer og interesser. Derfor tænker vi ind, hvordan vi bedst kan medvirke til at styrke den enkelte i at anvende sine ressourcer. Vi ønsker at vedligeholde og forbedre den enkeltes mulighed for at tage vare på sig selv og være herre i eget liv.

Vi tilbyder både halvdags- og heldagstilbud med mulighed for at spise til middag og at få et hvil i løbet af dagen.

Vi har særligt fokus på naturen som metode, motion og bevægelse samt ensomhedsforebyggelse.

Team Hærvejen

Vi er en bred sammensat gruppe af medarbejdere, både med socialfaglig og sundhedsfaglig baggrund. I perioder har vi elever fra social og sundhedsskolen.

Vi arbejder ud fra kerneværdierne nærvær - samvær - mestring.

For at tilgodese rehabilitering og sundhedsfremme for den enkelte borger, samarbejder vi med andre involverede faggrupper.

Borgerne henvises til os fra: forebyggende medarbejdere, træningsafdeling, rehabiliteringscentret, hjemmeplejen og pårørende. Som borger kan du også selv henvende dig. Vi tager derefter kontakt og vurderer i fællesskab, hvilken aktivitet vi kan tilbyde.

Der er mange muligheder for at blive frivillig i Hærvejens Dagcenter.

Vi har fokus på aktivt medborgerskab, hvilket betyder, at vi alle hjælper hinanden og yder det vi kan. Vi har den holdning, at alle kan noget, og sammen kan vi meget mere.

Flere steder i Team Hærvejen benytter frivillige vores faciliteter til at skabe aktiviteter for fællesskabet.

Du er velkommen til at kontakte os og høre nærmere om, hvordan du kan indgå i et aktivt medborgerskab hos os.

Kolonihaven - Naturen som metode

Vi råder over en kolonihave i Haveforeningen Skovly. Her arbejder vi med naturen som metode i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Borgerne, der kommer i kolonihaven, har forskellige behov og forudsætninger. Fælles for dem er, at de profiterer af at være i den lille gruppe, og at opleve den ro og det nærvær, der er i haven.

Vi oplever ofte, at der sker noget positivt med borgerne, når de træder ind af havelågen i kolonihaven. De, som har lyst, hjælper til med havearbejdet, madlavning mm. Har man bare lyst til at være til stede, nyde luften, fuglene, vejret og selskabet, er det også i orden.

Motion og bevægelse som sundhedsfremme

I arbejdet med motion og bevægelse lægger vi stor vægt på at have det sjovt og at bevæge os til musik, hvad enten motionen foregår siddende på en stol, stående eller gående.

Vi sammensætter programmerne så forebyggelse, balance og kognitiv træning tilgodeses, samtidig med at alle muskelgrupper bliver rørt. Vi er opmærksomme på at arbejde med faldtendens og svimmelhed gennem balanceøvelser og kognitiv træning og borgerne udfordres på det niveau, hvor den enkelte befinder sig.

Vi benytter forskellige redskaber, spil og små konkurrencer, for at gøre motionen mere interessant og udfordrende.

Der er mulighed for at fortsætte et træningsprogram hos os, efter endt træningsforløb hos en terapeut.

Ensomhedsforebyggelse

I Aktivitet og Udvikling har vi ”Brobyggerteamet”, som har til opgave at hjælpe borgere, der er tilknyttet Hjemmeplejen, ud af ensomhed. Vi samarbejder tæt med teamet om at lave meningsfulde gruppeaktiviteter for borgere, der er kommet i kontakt med Brobyggerteamet og som gerne vil indgå i et socialt samspil med andre, der har lignende ønsker og udfordringer.

Herved skaber vi en mulighed for at borgerne kan skabe nye netværk og interesser, der kan hjælpe med at bryde isolationen og ensomheden.

Her finder du os

Du finder os i Løgstrup, på Hærvejens Dagcenter og i Kolonihaven HF Skovly