Team Karup/Fjends

Team Karup-Fjends

Velkommen til Aktivitet og Udvikling i Karup/Fjends

I Team Karup/Fjends har vi to aktivitetscentre, Frederiks Dagcenter, Parkallé 2, 7440 Karup og i lokaler på Birkegården, Anlægsgade 2, 7850 Stoholm. Begge steder er der mandag til fredag aktiviteter, hvor indholdet er med fokus på borgernes ressourcer og interesser. Aktiviteterne tilrettelægges, så der opnås meningsfuldhed. Vi tager udgangspunkt i det, der betyder noget for den enkelte borger. Derfor er vi i tæt dialog med alle, som kommer hos os.

Foruden de personaletilrettelagte aktiviteter, er der mange aktiviteter og arrangementer, som er ledet af frivillige. Der er et tæt samarbejde mellem personalet og de frivillige.

Vi har et tæt tværfagligt samarbejde med mange faggrupper som fx forebyggende medarbejdere, hjemmeplejen, sygeplejersker, hørevejleder, fysio- og ergoterapeuter, pædagoger, demenskonsulenter og mange flere. Vi arbejder desuden tæt sammen med det øvrige aktivitetspersonale i kommunen.

Vi er alle medvirkende til at uddanne Social- og Sundhedsassistenter.

Se mere om de enkelte aktiviteter i vores månedsprogrammer eller kontakt os.

Sådan arbejder vi:

  • Vi har fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
  • Vi arbejder med aktivt medborgerskab
  • Vi arbejder med at skabe og styrke netværk
  • Vi har fokus på ny teknologi
  • Vi tager udgangspunkt i, hvad der er meningsfuldt for hver enkelt borger
  • Vi er opsøgende og har en høj faglighed
  • Vi har fokus på trivsel og det gode arbejdsmiljø

Vores programmer

Sidst opdateret: 20.07.2018