Sådan arbejder vi med KRAP

KRAP er udviklet af psykologerne Peter Bilgrav og Lene Metner.

KRAP er et socialpædagogisk koncept, som indeholder det bedste af det, som virker.
KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende, Pædagogik.

Omdrejningspunktet i KRAP er de menneskelige processer og udvikling af tanker og adfærd i en anerkendende og ressourcefokuseret ramme.

Krap bygger på en forståelse af, at mennesker har en medfødt parathed og lyst til udvikling. Mennesker er nysgerrige og parate til at tage de næste skridt, altså til at udvikle sig, når de mødes af udfordringer og krav, der ligger indenfor det næste udviklingsniveau.

Vores rolle som aktivitetsmedarbejdere er, at rette fokus mod at udvikle færdigheder, der kan kvalificere et menneskes handlinger og give trivsel og livskvalitet. Det gør vi bedst ved systematisk at fokusere på de allerede eksisterende ressourcer og kompetencer. Det vi fokuserer på er det, vi får mere af.

Yderligere oplysninger om KRAP kan fås på følgende hjemmeside: www.pcaps.dk

Sidst opdateret: 27.06.2018