Vi er et team bestående af fire aktivitetsmedarbejdere og vi tilbyder aktiviteter til borgere i og omkring Bjerringbro.

Vi tilbyder forskellige aktiviteter som tilpasses den enkelte borgers ressourcer og interesser.

Vi har store og små grupper med forskelligt indhold, så som motion – både stående og siddende, kreative aktiviteter, mandeklub, sang og quiz og hukommelsesstyrkende grupper (CST).

Fælles for alle tilbud gælder, at der rettes henvendelse til aktivitetspersonalet for at aftale nærmere om deltagelse og evt. transport.

Har du lyst til at høre nærmere, er du hjertelig velkommen til at kontakte os.

Sådan arbejder vi:

  • Vi har fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
  • Vi arbejder ud fra principperne i Kommunen 3,0 (Aktivt medborgerskab)
  • Vi arbejder med at styrke netværk og dermed forebygge ensomhed
Vi har borgerne i centrum.

Team Bjerringbro

Vi har alle sundhedsfaglig baggrund. Vi er 2 social- og sundhedsassistenter, 1 beskæftigelsesterapeut og 1 ergoterapeut. I perioder har vi elever fra social og sundhedsskolen.

Vi arbejder ud fra kerneværdierne nærvær - samvær - mestring.

For at tilgodese rehabilitering og sundhedsfremme for den enkelte borger, samarbejder vi med andre involverede faggrupper.

Borgerne henvises til os fra eksempelvis: forebyggende medarbejdere, træningsafdeling, hjemmepleje og pårørende samt efter endt rehabiliterings ophold, Som borger kan du også selv henvende dig. Vi tager kontakt og vurderer i fælleskab, hvilken aktivitet vi kan tilbyde.

Vi har borgerne i centrum og tager udgangspunkt i borgernes ressourcer og interesser i de enkelte grupper, for at sikre at den enkeltes trivsel udvikles.

I vores daglige arbejde har vi øje på hvad der sker i vores nærmiljø og drager det ind i vore aktiviteter.

Vi har fokus på vores samarbejde med hjemmeplejen og øvrige samarbejdspartnere.

Her finder du os

Du finder os på Enggården i Bjerringbro