Visiterede tilbud

§84 er et dagtilbud på Højvangen i Ørum, hvortil borgerne skal visiteres.

Hvis man ønsker at benytte dette tilbud, kan man kontakte Visitation Sundhed og Omsorg eller Demenscenter Viborg. Man er selvfølgelig også velkommen til at rette henvendelse til aktivitetspersonalet, som så kan hjælpe med den videre proces.

Vi tilbyder aflastning til ægtefælle eller en nær pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og hvis indsatsen vil kunne under­støtte, at borgeren kan forblive i egen bolig.

Højvangen
Højen 1
8830 Tjele

Telefon nr. 87 87 63 52

Vi har åben mandag, onsdag og torsdag fra kl. 9.30 til kl. 15.30.

Sidst opdateret: 19.07.2018