Teknologi

Touch and play

”Touch & Play” er vores seneste tiltag

Touch & Play/VitaMind er en 55” interaktiv skærm, som bliver aktiveret ved berøring. Den indeholder forskellige spil, mulighed for at lave livshistorier, sang og musik, træningsvideoer og meget mere.

 

Spillene er målrettet kognitiv, sansemæssig og motorisk stimulering og træning samt afspænding. Der er mulighed for at bruge både sin paratviden, sin reaktionsevne og sin hukommelse. Ydermere kan der laves træningsforløb for den enkelte borger og for grupper.

Touch & Play/VitaMind har en positiv effekt på udvikling af borgernes kognitive og motoriske egenskaber. Den skærper ligeledes borgernes sanser og aktiverer dem, og står til fri afbenyttelse for borgerne.  Touch & Play/VitaMind skaber grundlaget for socialt samvær imellem borgene og personalet, da flere kan interagere med den store berøringsflade på samme tid.

En talemåde siger, at ”vi holder ikke op med at lege, fordi vi bliver gamle – vi bliver gamle, fordi vi holder op med at lege”. Dette ser vi, når vi har skærmen fremme. Vi oplever en motivation til både leg og bevægelse, når spillene kører på skærmen og der er lys i borgernes øjne. Vi får rørt lattermusklerne hver eneste gang.

Senest har vi fået programmet VitaMind, som også fungerer på den store skærm. Programmet indeholder flere spil, så nu er mulighederne flere. Den største forskel mellem VitaMind og Tounh&Play er dog, at vi nu med VitaMind kan lave spil med vores egne fotos. Det skaber en større sammenhæng for borgerne og det gør aktiviteten med skærmen mere relaterbart til vores andre aktiviteter – kort sagt: der skabes større helhed.  

 

Ipad

Igennem flere år har vi i Team Karup/Fjends også arbejdet med tablet/IPad. Vi tilbyder et undervisningsforløb til borgere, der af en eller anden årsag ikke kan følge et aftenskoleforløb.

Vi underviser i de helt basale funktioner, så borgerne lærer at benytte en tablet/Ipad, så den bliver et kognitivt, fysisk og/eller praktisk hverdagshjælpemiddel. Vi har udarbejdet et undervisningsmateriale, og arbejder primært ud fra den enkelte borgers kunnen og interesser.

Vi hjælper med at finde de apps, der understøtter det, borgeren har lyst til at bruge sin skærm til. Vores formål er at støtte borgeren i brugen af en tablet, så nysgerrighed og lyst til at lære fastholdes.  

Vi arbejder sammen med borgeren om at opsætte skærmen, så den giver den enkelte størst mulig udbytte.

 

Moto Tiles

Moto Tiles kaldes også for dansefliser. For nuværende har vi Moto Tiles på prøve.

Moto Tiles er store interaktive puslespilsbrikker, som lægges i et mønster på gulvet. De er forbundne med en lille skærm, hvorpå der kan vælges forskellige spil. De store puslespilsbrikker lyser op i forskellige farver og alt efter, hvilket spil, der vælges, skal der trædes på brikkerne i et bestemt mønster eller når en bestemt farve lyser op.

Det er et godt træningsredskab. Ved Moto Tiles opnår borgeren hurtigt forbedringer på både styrke, koordination, udholdenhed og ikke mindst balancen.

Vi glæder os til at starte op med et forløb – og ved selvsyn se resultaterne.

Sidst opdateret: 27.06.2018