Kolonihaven - Naturen som metode

Vi råder over en kolonihave i Haveforeningen Skovly. Her arbejder vi med naturen som metode i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Borgerne, der kommer i kolonihaven, har forskellige behov og forudsætninger. Fælles for dem er, at de profiterer af at være i den lille gruppe, og at opleve den ro og det nærvær, der er i haven.

Vi oplever ofte, at der sker noget positivt med borgerne, når de træder ind af havelågen i kolonihaven. De, som har lyst, hjælper til med havearbejdet, madlavning mm. Har man bare lyst til at være til stede, nyde luften, fuglene, vejret og selskabet, er det også i orden.

Sidst opdateret: 27.07.2018