Hvad er ensomhed?

Den gruppe af borgere som vi har kontakt med, er ofte sårbare og med et nedsat funktionsniveau, der kan gøre det svært, selv at tage initiativ til at bryde ensomheden.

Oplevet ensomhed viser sig ofte ved, at den enkelte trækker sig væk fra omgivelserne, samt mister initiativet og energien til at gøre noget ved sin situation. Fælles for dem alle er, at de har svært ved at overskue dagligdagen, har mange bekymringer og frustrationer, som kan overskygge deres dagligdag. Generelt er de frustrerede over deres livssituation, tab af færdigheder, netværk og afhængighed af andre. Vi erfarer, at vi når ud til en gruppe borgere, som ikke på eget initiativ ville kunne ændre deres livssituation. Når de takker nej til at deltage i et tilbud, er det ikke altid et udtryk for at man ikke har lyst eller behov, men det kan handle om usikkerhed ”jeg kender ingen” eller ” jeg har ikke nogen at følges med ”, eller at de har mistet modet og føler, at de ikke har noget at bidrage med. Her handler det om at etablere relationer, finde motivation, skabe fortrolighed, en invitation, tilbyde følgeskab og hjælp til at finde sig til rette. Derved kan vi støtte og fastholde den enkelte i at ændre sin livssituation og således forebygge eller bryde ensomhed og isolation.

Den enkelte borger efterspørger ofte den nære relation. Det er følelsen af at blive set, hørt og anerkendt, der i høj grad betyder noget for den enkelte. Vi ser borgere, som har et stort behov for at sætte ord på deres frustrationer og bekymringer og for at kunne dele deres tanker. At få besøg af en person, der lytter og tager deres ensomhed alvorligt, har stor betydning for den enkelte og sætter gang i en positiv proces. Hos de borgere, der er ramt af følelsesmæssig eller tankemæssig ensomhed, har det at lytte en særlig værdi. Her kan ensomheden ikke aktiveres væk, men lyttes væk. Vi ser, at for mange af borgerne bliver nærværet, relationen og samværet med medarbejderen fra Brobyggerne, med tiden det springbræt, der giver mod og overskud til at opsøge flere relationer. Ensomhed er ikke det at være alene, men at føle sig alene. Ensomhed handler ikke blot om mangel på socialt samvær, men også følelsesmæssig og tankemæssig ensomhed.

 

De 3 typer af ensomhed som vi tager udgangspunkt i er:

Den følelsesmæssige ensomhed:

Når vi oplever at være alene med vores følelser ”kun jeg har det sådan og ingen andre”

Den eksistentielle ensomhed:

Når vi oplever meningsløsheden ”hvad er meningen og hvorfor netop mig”

Den sociale ensomhed:

Når der ikke er nogen nære relationer

”jeg har kun mig selv”

Sidst opdateret: 19.01.2019