Den enkelte borgers ressourcer

Vi fokuserer på, og anvender den enkelte borgers ressourcer, samt lægger vægt på at anerkende disse

Vi støtter borgeren i forhold til aktiviteter, så borgeren forbliver fysisk, psykisk og social aktiv.

I samtalen med borgeren tager vi udgangspunkt i, hvor borgeren befinder sig netop nu, samt inddrager dennes livshistorie.

Vi tilstræber at sammensætte borgerne i grupperne, så de får bedst mulig udnyttelse af egne og andres ressourcer i et meningsfyldt socialt samvær.

Sidst opdateret: 27.06.2018