Team Æblegården

Team Æblegården

Velkommen til Aktivitet og Udvikling i Æblegården

Æblegården er et dagtilbud som borgere skal visiteres til. 

Borgeren kan blive visiteret, hvis der er behov for:

  • At ægtefælle eller anden nærtstående har brug for aflastning i dagtimerne
  • At indsatsen vil kunne understøtte, at borgeren forbliver i egen bolig

 

Vi tilbyder:

  • Forskellige aktiviteter som søger at dække behov for såvel fysisk og psykisk aktivitet, samt social samvær med andre
  • At medinddrage borgerne i tilrettelæggelsen af aktiviteter med udgangspunkt i deres ønsker, behov og ressourcer, således at aktiviteterne bliver så meningsfyldte som muligt
  • Et hjemligt miljø, da Æblegården består af tre huse, hvilket gør, at vi tilbyder aktiviteterne i mindre grupper
  • Ture ud af huset, som foregår i bus, der køres af personalet
Sidst opdateret: 20.07.2018