Sådan arbejder vi med sundhedsfremme

Sundhedsfremme hos os er, når borgerne er sammen og fællesskabet mærkes både ved aktiviteter og arrangementer, og når alle byder ind med livets forskelligheder. Når godt humør er en del af hverdagen, når relationer vægtes højt og nye netværk ser dagens lys, når vi benytter naturen i haven og på ture ud i det blå, når borgerne tilegner sig ny viden og når kreativitet, musik og muligheder spirer og menneskesynet på borgerne er anerkendende og ressource fokuseret.

I et anerkendende miljø, i nærværet og samværet med andre mennesker styrkes trivslen og hverdagens udfordringer bliver lettere at håndtere for den enkelte.

Inden opstart i aktivitet, har vi en dialog med borgeren, hvor vi sammen finder frem til den eller de aktiviteter, som giver mening for den enkelte. Uanset om det gælder mad, have, motion eller andet, støtter vi borgeren i at skabe oplevelse af sammenhæng gennem meningsfuldhed, håndterbarhed og begribelighed.

Sidst opdateret: 27.06.2018