Rundt om Aktivitet og Udvikling

Nærvær
Ethvert menneske har et behov for at føle sig set, hørt og anerkendt. Derfor er det afgørende, at vi møder borgeren, der hvor han/hun er i sit liv og er til stede og nærværende i det omfang, der er behov for. Det kan være den vanskelige samtale om sorg og savn i livet eller om bekymringerne for fremtiden, eller det kan være den samhørighed og opmærksomhed, der er til stede ved borgerens deltagelse i aktiviteterne.

Samvær
Grundstenen for al Aktivitetens virksomhed er, at det sker i et samspil med andre, i et meningsfyldt samvær.

Gennem aktiviteterne forebygges ensomhed og netværk opbygges. Har man et psykisk og socialt overskud, magter man bedre at arbejde på at bevare og udvikle egne kompetencer.

Mestring
I alt hvad vi foretager os, tænker vi ind, hvordan vi bedst styrker den enkelte i at anvende sine egne ressourcer. Vi ønsker, at vedligeholde og forbedre den enkeltes mulighed for at tage vare på sig selv og være herre i eget liv.

Vi graduerer aktiviteterne, så den enkelte kan udnytte sine ressourcer og føle sig tilpas udfordret, for derigennem at lægge kimen til og støtte borgeren i udvikling af egne ressourcer.

Sidst opdateret: 31.10.2018