Rundt om Aktivitet og Udvikling

Nærvær
Ethvert menneske har et behov for at føle sig set, hørt og anerkendt. Derfor er det afgørende, at vi møder brugeren, der hvor han/hun er i sit liv og er til stede og nærværende i det omfang, der er behov for. Det kan være den vanskelige samtale om sorg og savn i livet eller om bekymringerne for fremtiden, eller det kan være den samhørighed og opmærksomhed, der er til stede ved brugerens deltagelse i aktiviteterne.

Samvær
Grundstenen for al Aktivitetens virksomhed er, at det sker i et samspil med andre, i et meningsfyldt samvær.

Gennem aktiviteterne forebygges ensomhed og netværk opbygges. Har man et psykisk og socialt overskud, magter man bedre at arbejde på at bevare og udvikle egne kompetencer.

Mestring
I alt hvad vi foretager os, tænker vi ind, hvordan vi bedst styrker den enkelte i at anvende sine egne ressourcer. Vi ønsker, at vedligeholde og forbedre den enkeltes mulighed for at tage vare på sig selv og være herre i eget liv.

Vi graduerer aktiviteterne, så den enkelte kan udnytte sine ressourcer og føle sig tilpas udfordret, for derigennem at lægge kimen til, og støtte brugeren i, udvikling af egne ressourcer.

Sidst opdateret: 05.10.2016