NYT: Flytning til Hærvejens Dagcenter

Den 2. juli 2018 tager vi det nye Hærvejens Dagcenter i brug. Her får vi nogle fantastiske rammer, som skal udfyldes med mange aktiviteter til glæde og gavn for alle pensionister i Viborg by. Der vil være mulighed for både træningsaktiviteter og aktiviteter, der har fokus på samvær og fælles oplevelser.

Når vi tager det nye dagcenter i brug, betyder det, at vi flytter aktiviteterne fra flere steder i Viborg by sammen her, det drejer sig blandt andet om vores aktiviteter i Klosterhaven/Klostertoften, Aktivitetscentret Vesterparken, Kildehaven og Overlundgården.

Med Hærvejens Dagcenter kommer også ændringer i den måde Aktivitet og Udvikling har organiseret denne hjemmeside, og dette arbejde er vi gået i gang med. Der vil snarest komme en beskrivelse af det nye Team Hærvejen, som vil træde i stedet for team Klosterhaven og Team Vesterparken.