Frivillige

I Aktivitet og Udvikling er der rig mulighed for at være aktive medborgere til gavn og glæde for alle.

Den frivillige indsats hos os bygger på et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde mellem borgere og medarbejdere.

Her er der rig lejlighed for at yde en meningsfyldt indsats til gavn for andre mennesker og til at bruge sine evner og interesser til glæde for både sig selv og andre.

Ingen indsats er for lille, vi arbejder ud fra den holdning, at alle yder det bedste de kan, og alle har noget at byde ind med.

Om du har lyst til selv at samle en gruppe og lave en aktivitet, eller du gerne vil yde en hjælpende hånd til at skubbe en kørestol, er der brug for dig.

Mange af vore aktive medborgere giver udtryk for, at det at være frivillig skaber livsglæde, gode oplevelser og giver nye bekendtskaber.

Uanset i hvilket team, du vælger at gøre en indsats, vil der være medarbejdere, som har den koordinerende, vejledende og støttende funktion i forhold til de mange frivillige.

Hvis du vil være frivillig, skal du blot kontakte dit lokale team i Aktivitet og Udvikling.

Sidst opdateret: 19.07.2018